• OB/GYN Secrets, edited by H.L. Frederickson, L.Wilkins-Haug. Sorularla Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çeviri editörü: C.Gürkan Zorlu. IV.Kısım – Genel Obstetri, Bölüm 39, Gebeliğin normal fizyolojisi, Bölüm 40, Çok yönlü prenatal bakım, Bölüm 41, Gebelikte beslenme ve egzersiz.- Ahmet Zeki Işık – Ocak 1994, Ankara.
  • Practical Guide to Reproductive Medicine: edited by. P.A. Rainsbury, D.A. Viniker. Üreme Tıbbına Pratik Yaklaşımlar: (Çeviri) Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Levent Alaybeyoğlu, Atlas Kitapçılık, Ağustos 1998
  • In vitro Fertilizasyon ve Mikromanipülasyon Uygulamalarında Laboratuvar. Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Çağdaş Medikal Kitabevi, Ağustos 1999.
  • Johns Hopkins Manual Of Obstetrics and Gynecology : edited by N.C Lambrou, A.N. Morse, E.E. Wallach. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı (çeviri). Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Nuri Danışman , Atlas Kitapçılık, Ekim 2000.
  • Handbook for Clinical Gynecologic Endocinology and Infertility: edited by J.D.Gordon, L. Speroff. Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı (çeviri) Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan. Nobel Kitabevi, 2003
  • Johns Hopkins Manual Of Obstetrics and Gynecology 2nd edition. : edited by B.J.Bankowski, A.M.Hearne, N.C Lambrou, H.E. Fox, E.E. Wallach. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı 2. Baskı (çeviri). Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan Atlas Kitapçılık 2005.
  • Ovarian Hyperstimulation Syndrome edited by J. Gerris, A Delvigne, F. Olivennes, chapter 25 Intravenous hydroxyethyl starch infusion and albumin administration: effective tools as adjuvants in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Oya Gökmen, Ahmet Zeki Işık. Informa Health Care, 2006
  • Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Editör Prof. Dr. Nedim Çiçek. Bölüm 19 Kötü over yanıtlı hastalarda kontrollü ovaryaqn hiperstimulasyon protokolleri. Ahmet Zeki Işık Palme Yayıncılık, 2008.
  • The Boston IVF Handbook of Infertility. Ed. By, S Bayer, M. A. Alper, A. S. Penzias (çeviri) Boston IVF Infertilite El Kitabı. Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Nobel Kitabevi, 2008