Makaleler

1- Ahmet Z. Işık. Endometriosis’de yeni kavram ve tedaviler. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1990; 2: 5-10.
2- Ö. Ferit Saraçoğlu, Ziya Durmuş, Levent Alaybeyoğlu, Seyide Kara, Ahmet Z. Işık. Sigaranın semen kalitesi üzerinde etkisi. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1990; 2: 45-48.
3- Kubilay Vicdan , Ahmet Z. Işık, Ercan Aydemir, Seyide Kara, Hüsnü Ünlü. HELLP sendromu: 2 vaka takdimi.. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991; 2: 63-66.
4- Eyüp Ekici, Mehmet Beysanoğlu, Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işık. Primer ovarian gebelik; vaka takdimi. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1991; 2: 7-8.
5- Eyüp Ekici, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu. Ektopik gebelikte transvajinal sonografik bulgular. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/1: 27-29.
6- Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işık. Düşük tehdidinde serum plasental laktojen ve progesteron seviyelerinin prognostik deđeri. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/2: 77-79.
7- Eyüp Ekici, Güzin Nuhoğlu, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu. Umbilikal arter Doppler dalga formlarında diastol sonu frekanslarında tersine dönme. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/3: 208-210.
8- Sertaç Batıoğlu , Gürkan Zorlu , Ahmet Z. Işık, Ümran Büyükkağnıcı , Oya Gökmen . Serum magnesium levels in preeclamptic and uncomplicated pregnancies. Acta Reproductiva Turcica 1992;14:142-146.
9- Semih Özeren, Ahmet Z. Işık, Hüseyin Yeşilyurt. Gebelikte asemptomatik bakteriüri. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 7/4: 235-237.
10- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Hamdi Akan Preeklampsi-eklampside laboratuvar bulgularının analizi: maternal koagülasyon sistemindeki değişiklikler. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 8/1: 26-29.
11- Tuğrul Aydoğdu, Esra Kuşcu, Ahmet Z. Işık. Ovaryan kitlelerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992; 3: 27-30.
12- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Sertaç Batıoğlu, Ümit Bilge, Oya Gökmen, Ümran Büyükkağnıcı. Preeklampsi-eklampside laboratuvar bulgularının analizi : karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler. . Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992; 3: 67-72.
13- C. Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işýk . Primer over tümörleri: 760 vakanın histopatolojik tiplerine ve yaş gruplarına göre dağılımı. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 8/2: 116-119.
14- Oya Gökmen, Ahmet Z. Işık. Preterm EMR. Yeni Tıp Dergisi 1992; 9: 57-64.
15- K.Vicdan , E.Kuşcu , N. Şahin , Ahmet Z. Işık, S. Şenöz , G. Orbay . Plasma fibronectin levels in preeclampsia. Acta Reproductiva Turcica 1993; 15: 81-85
16- Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu. Jinekolojik cerrahide kullanılan modern sütür materyaller. Cerrahi Tıp Bülteni 1993; 2: 85-90.
17- Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Eyüp Ekici, Duygu Arıbaş, Ömer Çobanoğlu. Blighted ovum tanısında ultrasonografik ve histopatolojik sonuçta uyumsuzluk: olgu bildirsi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/1: 57-59.
18- Ahmet Z. Işık, Tayfun Bağış, Levent Alaybeyoğlu, Güner Orbay. Nifedipin – magnezyum kombinasyonu sırasında geliten ciddi hipotansif atak. vaka takdimi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/2: 57-59.
19-Turgut Var, Ahmet Z. Işık, Gürkan Zorlu, Oya Gökmen. 50 mg tek doz meperidine uygulanmasının doğum süresi, doğum ağrıları ve sonuç üstüne olan etkileri: kontrollü çalışma. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/2: 130-132.
20- Levent.Alaybeyoğlu , A.Bilge Şener , Ahmet Z. Işık, Saadet Cengiz , Oya Gökmen. Combined intrauterine and extrauterine pregnancy (case report). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri 1994; 4:133-135
21- Gülnur Özakşit , Ercan Aydemir, Ahmet Z. Işık, Bilge Şener , Havva Oral. Pregnancy in non-communicating rudimentary uterine horn. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1994; 1: 127-129
22- Ahmet Z. Işık, Hülya Uludağ, Seyide Kara Soysal, Gürhan Keleş, Hulusi Zeyneloğlu, Bülent Gülekli. Histerosalfingografi (HSG) tetkikinin infertilite patolojilerinin saptanmasındaki yeri ve invaziv girişimlerle korelasyonu. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/3: 215-218.
23- Zeki Önük, Ahmet Z. Işık, Cem Turan, C.Gürkan Zorlu, Mustafa Uğur, Oya Gökmen. Preterm verteks prezentasyonunda doğum şeklinin yenidoğan prognozu üzerine olan etkileri. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/1: 72-74.
24- Onur Başaran, Selen Altan, Ahmet Z. Işık, Zeynep Başaran, Hakan Yalçın, Gürkan Zorlu, Oya Gökmen. Antenatal vitamin K uygulaması neonatal periventriküler-intraventriküler hemoraji oluşumunu önletyebilir mi? (prospektif, randomize, kontrollü bir klinik çalışma). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri 1995; 5: 93-98.
25- Cem Turan, Baran Kutlay, Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Mustafa Uğur, Oya Gökmen. Fertil kadınlarda serumda pozitif antisperm antikor prevelansı. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/2: 104-105.
26- Selçuk Arslan, Bülent Gülekli, Ahmet Z. Işık, Seyide Kara Soysal, Oya Gökmen. Ovülasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon uygulanmış 203 siklusun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/2: 123-126.
27- Fadıl Ayas, Ahmet Z. Işık, Cem Turan, C.Gürkan Zorlu. Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen. Amniyotominin doğum süresi ve fetal kalp atımı üzerine etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 160-163.
28- Ahmet Z. Işık, Hulusi B.Zeyneloğlu , Selim Şenöz , Seyide Kara Soysal , Sevinç Ege , Havva Oral, Oya Gökmen . High doses of gonadotropins are not associated with poor pregnancy outcomes in an in-vitro fertilization program. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996;2:26-29.
29- S.Şenöz , B. Gülekli, Ahmet Z. Işık, G. Keleş, S. Kara, G. Dađlý, O. Gökmen. The comparison of three different GnRH agonists in in-vitro fertilization. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996;2:30-33.
30- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu. Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Güneş Kadın Doğum Dergisi 1996; 12/1: 48-52.
31- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Suat Özgür, Gurur Polat, Levent Alaybeyoğlu, Osman D.Özgün, Murat Şamlı: Spermatogenetik arrest olgularında round ve elongated spermatidlerin intrasitoplasmik enjeksiyonu ile elde edilen klinik ve labotratuvar sonuçlarının analizi. Türk Fertilite Dergisi,1996;3:261-267.
32- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Suat Özgür, Gurur Polat, Levent Alaybeyoğlu, Murat Şamlı: Ejekülatta total immotil sperm bulunan olgularda testis ve ejakülat spermlerinin vitalitelerinin karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi, 1996; 3: 246-252.
33- Babür Kaleli, Ahmet Z. Işık, Eyüp Ekici, Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen. The color Doppler analysis of maternal and fetal blood flow in preterm labor patients treated with Nifedipine: Preliminary report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997; 3: 294-295.
34- Seyhun Karakaya, Ahmet Z. Işık, C. Gürkan Zorlu, Hakan R. Yalçın Şeminur Haznedaroğlu, Ümran Büyükkağnıcı, Oya Gökmen. Maternal electrocardigraphy and changes in serum Creatinine Kinase-Mb levels during Ritodrine Hydrochloride therapy for preterm labor. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997; 3: 404 –407.
35- Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Kutay Biberoğlu : The frequency of chromosomal abnormalities in men with azoospermia and oligoasthenoteratozoospermia : a preliminary study. Turkish Journal of Medical Sciences 1998; 28:93-95.
36- Nuri Danışman, Eyüp Ekici, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu , Oya Gökmen. Transvaginal color Doppler analysis of benign uterine leiomyomas. Turkish Journal of Medical Sciences 1998;28:179-181.
37- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal .Hücre içermeyen embriyo kültür ortamında gelişmiş blastokist transferi ile gebelik: olgu sunusu. Türk Fertilite Dergisi 1998; 2: 94-97.
38- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal.Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi ve assisted hatching uygulamasıyla gebelik: olgu sunusu. Türk Fertilite Dergisi 1999: 1-2; 67 – 70.
39- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan Ayten Kaba, Gül Dağlı, Ömer Çobanoğlu. Blastokist evresi embriyo transferi ile 3. gün embriyolarının “assisted hatching “ uygulaması sonrası transferlerinin implantasyon ve gebelik sonuçları üzerine etkilerinin karşılaştırması. Türk Fertilite Dergisi 2000: 1-2;67-73.
40- Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Görkem Tuncay. İnfertiliteye neden olan endometrial ossifikasyonun histeroskopik tedavisi: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 3:5:353-355, 2006
41- Zeynep Coşkun, Bihter Dingiloğlu, Burcu Tamer, Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Cem Akarsu. Oosit denudasyon işleminden sonra hemen veya inkübasyonu takiben mikroenjeksiyon uygulamasinin fertilizasyon, embriyo kalitesi ve gebelik oranı üzerine etkisi. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 4:1:51-54, 2007
42- Gamze Çağlar, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Eran Sözen. Kartagener’s syndrome and intracytoplasmıc injectıon of ejaculated immotıle spermatozoa selected by hypo-osmotıc swellıng test : report of two cases. J Turksih German Gynecol Assoc, 8:2:211-214, 2007
43- Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Bihter Dingiloğlu, Eran Sözen, Zeynep Coskun, Ahmet Zeki Işık. Births using frozen- thawed testicular spermatozoa and frozen- thawed embryos in two azoospermic patients with non-mosaic Klinefelter’s syndrome. J Turksih German Gynecol Assoc, 8:4;424-427, 2007

Sunumlar

1- C.G.Zorlu, Ahmet Z. Işık. Primary ovarian neoplasms: a review of 760 cases. International Istanbul symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul.
2- Ahmet Z. Işık, S. Batıoğlu, G.Zorlu. Serum Magnesium levels in preeclamptics. International Istanbul symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul.
3- S.Kara, Ahmet Z. Işık, O.Gökmen. TORCH screening in multiparous women: is it cost effective? Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
4- Ahmet Z. Işık, S. Kara Soysal, O. Gökmen. The prophylactic medications for menstrual regulation. Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
5- Plasma fibronectin levels in preeclampsia. Kubilay Vicdan, Esra Kuşcu, Nurdan Şahin, Ahmet Z. Işık, Selim Şenöz, Güner Orbay. ” The Fetus As a Patient” 6 th International Postgraduate Course with Scientific Participation., May 3-5, Ankara.
6- Hulusi B. Zeyneloğlu, Esra Tonguçoğlu, Bülent Gülekli, Seyide Kara, Ahmet Z. Işık, Gürhan Keleş, Oya Gökmen. Klomifen sitratın ardışık sikluslarda kullanılması endometrium kalınlığını olumsuz etkilemektedir. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
7- Selçuk Arslan, Bülent Gülekli, Ahmet Z. Işık, Seyide Kara Soysal, Oya Gökmen. Eş spermiyle intrauterin inseminasyon; Ýnfertilite nedenlerine göre gebelik oranlarýnýn karşýlaştýrýlmasý. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
8- Ö. Levent Soydinç, Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Neslihan Eroğlu, Oya Gökmen. Premenstruel Sendrom (PMS) prevelansının saptanması ve diyet tedavi programının değerlendirilmesi. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
9- Ahmet Z. Işık, Bülent Gülekli, Gürhan Keleş, Seyide Kara, Levent Alaybeyođlu, Oya Gökmen. Association of hyperprolactinemia with ultrasonically diagnosed polycystic ovaries and hyperandrogenemia. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
10- Ahmet Z. Işık, Hülya Uludağ, Seyide Kara Soysal, Gürhan Keleş, Hulusi Zeyneloğlu, Bülent Gülekli. Histerosalfingografi (HSG) tetkikinin infertilite patolojilerinin saptanmasındaki yeri ve invaziv girişimlerle korelasyonu. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
11- M.Koray, Budak, Gülnur Özakşit, Ahmet Kaur, Güler Zilelioğlu, Bülent Mızrak, Ahmet Z. Işık, Cemil Ekinci. Postmenopozal dönemde östrojen tedavisinin konjonktiva ve gözyaşı fonksiyonlarına etkisi.Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi, 18-23 Ekim, 1994, Antalya.
12- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberođlu : Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliđin deđerlendirilmesi. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan, 1996, Ankara.
13- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Alp Nuhoğlu, Nuri Danışman, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile elde edilen çoğul gebeliklerde embriyo redüksiyonu uygulaması ve sonuçları. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan, 1996, Ankara.
14- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D. Özgün, Gurur Polat, Şafak Tavukçuođlu, Ayten Kaba, Kutay Biberođlu : Two pregnancies obtained by using late stage spermatids in a microinjection program. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
15- Semra Kahraman, Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu: The results of antenatal screening for fetal abnormalities in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
16- Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Murat Şamlı, Ayten Kaba, Şafak Tavukçuoğlu, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : The procedure to obtain testicular or epididymal spermatozoa, assesment vitality with Eosin-Y test and erythrolysis procedure of testicular sample : A video presentation. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
17- Murat Şamlı, Suat Özgür, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Osman D.Özgün, Ahmet Z. Işık: Is etiology a factor in sperm recovery from TESE procedure. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
18- Cüneyt Tüzün, Nuri Danışman, Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu : Kromozom anomalilerinin amniyotik sıvı hücre kültürü ile prenatal tanısı. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
19- Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Murat Şamlı, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : The frequency of chromosomal abnormalities in infertile males with azoospermia and oligoasthenotertozoospermia : A preliminary study. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
20- E.S.Karakaya, Ahmet Z. Işık, C.G.Zorlu, H.R.Yalçın, Ş.Haznedaroğlu, Ü.Büyükkağnıcı, O.Gökmen. Ritodrin tokolizinde maternal elektrokardiografi ve serum kreatinin kinaz-MB değişiklikleri. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
21- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Murat Şamlı, Kutay Biberoğlu: The predictive value of a single beta-human chorionic gonadotropin level in pregnancies achieved by ICSI. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
22- Murat Şamlı, Suat Özgür, Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Gurur Polat, Ahmet Z. Işık: Diagnostic approaches to nonobstructive azoospermic males. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
23- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Suat Özgür, Osman Denizhan Özgün, Murat Şamlı, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu: A healthy birth by using immotile ejaculated sperm before and after Percoll gradients: Case report. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
24- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu: Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before intracytoplasmic sperm injection. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
25- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Murat Şamlı, Kutay Biberoğlu : Results of intracytoplasmic sperm injection in patients with globozoospermia. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
26- Semra Kahraman, Gurur Polat, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Işık Taşdemir, Murat Taşdemir, Kutay Biberoğlu : Embriyo transferini takiben transfer kateterinden izole edilen mikroorganizmalar ve gebelik oluşumuna etkileri. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
27- Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Ayten Kaba, Kutay Biberoğlu: The combined use of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection in male and unexplained infertility. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
28- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D. Özgün, Gurur Polat, Şafak Tavukçuođlu, Ayten Kaba, Kutay Biberođlu : Fertilization and embryo transfer with intracytoplasmic sperm injection in patients with tail stump syndrome. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
29- N.Atacan, Ahmet Z. Işık, H,Yalçın, G.Zorlu, S.Şenöz, O.Gökmen. Preterm doğumda periventriküler – intraventriküler hemorajiyi etkileyen obstetrik ve neonatal faktörler. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
30- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal : Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi ve assisted hatching uygulamasıyla gebelik : Olgu sunusu. International congress on ovulation induction and menopause ‘ 98 – Recent advances, May 20 – 24, 1998, Side, Antalya.
31- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal : Hücre içermeyen embriyo külltür ortamında gelitmit blastokist transferi ile gebelik : Olgu sunusu. International congress on ovulation induction and menopause ‘ 98 – Recent advances, May 20 – 24, 1998, Side, Antalya.
32- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Nedret Hızel, Levent Alaybeyoğlu, Levent Emir,. Şiddetli erkek infertilitesi olgularında Y mikrodelesyonları. 6. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 30 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara.
33- Lale Delilbaşı, Bağdagül Ayaş, Kubilay Vidan, Ahmet Z. Işık, Nuri Danışman.Bizarre forms of sperm procursors in the ejaculate Türk Jinekoloji Derneği 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri kongresi, 3-7 Ekim, 1999, Sirene City, Belek, Antalya.
34- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Lale Delilbaşı, Nuri Danışman. Hücre ve serum içermeyen embriyo kültür ortamlarında gelişmiş blastokist transferleri: 98 hastanın analizi.7. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 29-31 Ekim, 1999, Ankara.
35- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Lale Delilbaşı, Nuri Danışman. Polikistik overli hastalarda kontrollü ovarian hiperstimulasyon uygulamasında oral kontraseptif kullanımının IVF siklus sonuçlarý üzerine etkisi. 7. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 29-31 Ekim, 1999, Ankara.
36- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Lale Delilbaşı, Hülya Onay, Gülbin Belen. Şiddetli Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromunun Önlenmesinde Kombine Yaklaşım: Albumin ve Hidroksietil Nişasta (HES) Uygulamalarının Randomize Prospektif Olarak Karşılaştırılması. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30 Mayıs-3Haziran 2001, Kemer, Antalya.